Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GLORIS.PL

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 1. Sklep internetowy www.gloris.pl jest prowadzony przez
  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MAGIK GROUP s.c. " JACEK PUTO, ELŻBIETA PUTO
  37-450 STALOWA WOLA, ul. Wojska Polskiego 4a
  NIP: 8652143824
  adres email: kontakt@gloris.pl
  Numer rachunku bankowego: 61193012332005507208940001
 1. Sklep jest płatnikiem VAT, a dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura.
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 1. Ceny w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy produktach jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Sklep zastrzega sobie możliwość do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania promocji bez wcześniejszego uprzedzania użytkowników.

 1. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 1. Złożenie zamówienia w sklepie Gloris oznacza akceptacje niniejszego regulaminu w całości.

 

2. Zamówienia

 1. Zamówienia należy składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

    5.W przypadku braku wpłaty po 5 dniach od złożenia zamówienia, zamówienie to jest anulowane.

    6.Do każdego zamówienia dołączany jest Rachunek.

3. Płatności i dostawy

 1. Klient ma do wyboru formy płatności: Płatności elektroniczne lub tradycyjny przelew na konto bankowe.
 1. Ceny dostawy:
  – 16 zł przesyłka kurierska
  - bezpłatny odbiór osobisty (Stalowa Wola)
 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę

 

4. Wysyłka towaru 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru towaru przez klienta w punkcie odbioru (Stalowa Wola). Produkt cyfrowe wysyłane są na adres email podany przy składaniu zamówienia
 1. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem/gotówką, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

    3. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. W przypadku wyboru płatności przelewem dni są liczone           od  daty wpływu należności na konto

     4. W przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres doręczenia, Sklep pobiera dodatkową opłatę za ponowną        wysyłkę w wysokości 14 zł dla przesyłki opłaconej z góry oraz 22 zł dla przesyłki pobraniowej. W przypadku          braku uiszczenia opłaty dodatkowej sklep zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji oraz zwrotu kwoty        przelanej na poczet zamówienia, pomniejszonej o wartość opłaty dodatkowej

      5 . W przypadku zaginięcia przesyłki, po 14 dniach od jej nadania sprzedawca zobowiązuje się do złożenia             reklamacji na poczcie. Ponowne wysłanie przesyłki uzależnione jest od wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 5. Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +000000000

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji, protokół należy sporządzić u kuriera.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@gloris.pl lub telefonicznie: +000000000. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj:

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.

Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 1. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 1. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 1. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 1. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 1. b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 1. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 1. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 1. e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 1. f) dostarczania prasy,
 1. g) usług w zakresie gier hazardowych.

7. Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

8. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

9. Informacje dodatkowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie
 1. Kupującemu, którego zamówienie nie może być zrealizowane w całości, przysługuje prawo do rezygnacji z całego zamówienia.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy treść zamówienia zawiera ewidentne błędy lub jest wynikiem nieuprawnionego działania osób trzecich, lub jest wynikiem przestępstwa (w szczególności dotyczy to produktów o zerowej lub rażąco zaniżonej cenie, produktów i usług nie mieszczących się w asortymencie sklepu, niepoprawnie naliczonych rabatów lub zniżek, zapłaty za pomocą skradzionej karty kredytowej lub za pomocą skradzionego kodu upominkowego).
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl